Anklageprinsippet

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Anklageprinsippet, eller det akkusatoriske prinsipp, er et rettsprinsipp hvor forhandlingene skjer mellom den tiltalte og aktor som likestilte parter, og domstolen kun fungerer som megler og senere beslutningstager. Dette innebærer også at domstolen trer i arbeid etter en begjæring (offentlig eller privat), og ikke på eget initiativ.

Motsatsen til anklageprinsippet er inkvisisjonsprinsippet.

I norsk rett kommer anklageprinsippet blant annet til uttrykk ved strafeprosesslovens § 63: «Domstolene trer bare i virksomhet etter begjæring av en påtaleberettiget, og deres virksomhet opphører når begjæringen blir tatt tilbake».

Eksterne lenker