Angrerett

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Angrerett er den rett en forbruker har til å angre en allerede inngått avtale.

Næringsdrivende har ikke angrerett etter loven, men har avtalefrihet til å avtale for eksempel en prøveperiode uten forpliktelser.

Angreretten gjelder bare ved salg av varer og tjenester til forbrukere, når selgeren eller tjenesteyteren opptrer i næringsvirksomhet og avtalen inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted (f.eks. netthandel, postordre, telefonsalg].

Det er 14 dagers angrefrist uten vilkår. I noen tilfeller kan angrefristen være inntil 3 måneder fra kjøpsdato.

Loven om angrerett er preseptorisk (ufravikelig) og det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er dårligere for forbrukeren enn det som følger av bestemmelsene i loven.

Eksempler på hva forbruker ikke kan angre på:

  • Kjøp av produkter som er tilvirket/tilpasset spesielt for kjøper
  • Opptak av lån der renten er fast i låneperioden (fastrentelån)
  • Opptak av lån med sikkerhet i fast eiendom (for eksempel i form av pant eller rettigheter)
  • Kjøp av aksjer eller fondsandeler
  • Kjøp av utenlandsk valuta
  • Inngåelse av ulike opsjonsavtaler – for eksempel om rente eller valuta
  • Kjøp av korttidsforsikringer - der varigheten er mindre enn en måned, eksempelvis reise- og godsforsikring

Se også

Eksterne lenker

Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (Angrerettloven)] (Lovdata.no)