Andelsbrev

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Et andelsbrev er et verdipapir (en form for aksje) som angir at innehaveren eier en andel av f.eks. et borettslag.

En andelseier kan som hovedregel bare være en fysisk person, kan kun eie én andel i borettslaget, og andelene er like store. Dette betyr at alle andelseiere har like rettigheter i borettslaget.

Det er tre juridiske forhold mellom borettslaget og en andelseier:

1. Andelseier blir eier av en andel (en form for aksje) i borettslaget og får ved kjøp av boligen utstedt et andelsbrev fra borettslaget, eller ved kjøp av brukt bolig tiltransportert (overført) et andelsbrev fra tidligere andelseier.

2. Andelseier har eksklusiv borett til en bestemt bolig i borettslaget. Rettigheter og plikter for andelseieren er regulert i brl og i borteslagets vedtekter.

3. Andelseiere låner borettslaget penger gjennom et borettsinnkudd. En partialoblogasjon sikrer dette lånet. Størrelsen på borettsinnskuddet avhenger av hvor mye det koster å bygge boligen. Boligene er finansiert av husbanken/andre banker ved lån eller tilskudd. Lånet er en fellesgjeld for alle andelseierne. Andelseiere betaler renter og avdrag på fellesgjelden gjennom fellesutgiftene til borettslaget. Denne gjeldsandelen kommer i tillegg til kjøpesummen ved kjøp av boligen. Størrelsen på denne gjeldsandelen avgjør hvilken reell pris kjøper betaler for boligen, idet fellesgjelden kommer i tillegg til kjøpesummen til selger.

Eksterne lenker