Anbud

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Anbud er et bindende tilbud om å levere en vare eller tjeneste til betingelser som er gitt av den som ønsker leveringen.

Noe av det særpregede ved en anbudskonkurranse er at det er forbudt å forhandle om anbudet og å endre anbudet etter anbudsfristens utløp. Dette er i motsetning til konkurranser med forhandlinger der partene forhandler om tilbudet etter at det er gitt inn.

Skillet mellom disse såkalte anskaffelsesprosedyrene er viktig i regelverket for offentlige anskaffelser. Over visse beløpsgrenser (terskelverdier) er det påbudt med anbudskonkurranser og da kan konkurranser med forhandlinger bare unntaksvis bli benyttet.

For bygge- og anleggsprosjekter finnes to Norsk Standard (NS) for disse to typer konkurranser.

I dagligspråket brukes ofte ordet anbud også om tilbud som innhentes og som det er meningen å forhandle om. I politisk språkbruk er sette ut på anbud ofte brukt om å konkurranseutsette en tjenesteytelse som har vært levert av ansatte i det offentlige.

Se også

Eksterne lenker