Analogi

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Analogi er en form for sammenligning, hvor man viser til noe som ligner.

I rettsvitenskapen snakker man om analogisk tolkning, som innebærer at en rettsregel blir anvendt utenfor lovens ordlyd, men på et lignende forhold.

Et eksempel på analogi kan være når vi danner oss en forestilling om andre menneskers sjeleliv og gjør det i analogi med vårt eget. Slike oppfatninger kommer man frem til ved å gjøre en analogislutning.

Analogi har nært slektskap til metafor.

Se også