Amicus curiae

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Amicus curiae er latinsk og betyr "rettens venn" og i rettslig sammenheng brukes det for å beskrive en rett andre enn partene har til å komme med skriftlige innlegg til retten, som kan belyse en sak.

I Norge har vi ikke en slik generell rett, men Tvisteloven § 15-8 åpner for at foreninger, stiftelser og offentlige organ kan komme med skriftlige innlegg (prosesskriv) for å belyse allmenne interesser som en sak reiser.

I forarbeidene til Tvisteloven av 17. juni 2005 fremgår det at:

"Gjeldende rett har ingen ordning som gir tredjepersoner adgang til å opptre som «amicus curiae» («rettens venn») med innlegg til retten for å belyse spørsmål som retten har til behandling i en sak uavhengig av tredjepersonens interesse i et bestemt saksutfall. Regler av denne type er kjent fra angloamerikansk rett og internasjonale domstoler, men finnes ikke i tvistemålsloven, og er heller ikke vurdert av Tvistemålsutvalget. EØS-konkurranseloven 5. mars 2004 nr. 11 § 19 gir på sitt område en innleggsrett for Konkurransetilsynet og EFTAs overvåkingsorgan (ESA)."

Se også

Eksterne lenker