Alternative vilkår

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Alternative vilkår innebærer at det er tilstrekkelig at ett av vilkårene er oppfylt for at rettsvirkningen skal inntre.

Dette i motsetning til kumulative vilkår som krever at alle vilkårene må være oppfylt for at rettsvirkningen skal inntre.

Eksempel

I Naboloven § 2 (Grannelova) heter det at "Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom.".

Den utløsende faktor for at loven skal komme til anvendelse er at noen har, gjør eller setter i verk noe. Dette er eksempel på alternative vilkår. Bakgrunnen for formuleringen er at bestemmelsen tar sikte på å dekke alle tenkelige situasjoner.

Se også

Eksterne lenker