Alminnelig flertall

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Alminnelig flertall innebærer et flertall av de avgitte stemmer. Med andre ord vil en beslutning kreve mer enn 50 prosent av forsamlingen. Det stilles ikke krav til at et bestemt antall stemmeberettigede må være til stede, slik det kreves for å oppnå absolutt flertall. I de fleste demokratiske forsamlinger er det vanlig å avgjøre saker ved alminnelig flertall.

Aksjeloven krever alminnelig flertall for å gjøre vedtak på en generalforsamling, jf. Aksjeloven § 5-17, men det er mulig å fastsette andre flertallskrav i vedtektene.

I noen forsamlinger (eksempelvis Stortinget) kreves dog at minst halvparten av de stemmeberettigede må være til stede og delta i voteringen. En må i slike tilfeller altså ha både flertall av de avgitte stemmer, og et flertall av de stemmeberettigede må delta i voteringen (minst halvparten av stortingsrepresentantene). I praksis kan dermed flertallet på Stortinget utgjøre så lite som (50 % av 50 % =) 25 % pluss én representant. Grunnlovsendringer krever imidlertid 2/3 flertall. Stortingets regler for avstemminger fremgår av Stortingets forretningsorden kapittel 8.

Se også

Litteratur

Eksterne lenker