Alminnelig ferdsel

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Alminnelig ferdsel blir ofte brukt i jussamenheng. Begrepet blir gjengitt i veitrafikkloven som to sammensatte ord.

  • Alminnelig betyr vanlig eller normalt.
  • Ferdsel er i følge jf veitrafikkloven §1.2 ledd: Trafikk eller ferdsel omfatter i denne lov også opphold på veg eller på område der det er alminnelig adgang og vanlig å kjøre med mororvogn. Med det menes at ferdsel på veg(se definisjon på veg under) må skje med en viss hyppighet, eller på et ikke lukket området og av en viss hypighet.

Definisjon på veg

Offentlig eller privat veg, gate eller plass (herunder oppslagsplass, parkeringsplass, holdeplass, bru, vinterveg unntatt merket løype for beltemotorsykkel, ferjekai eller annen kai som står i umiddelbar forbindelse med veg) som er åpen for alminnelig ferdsel.

Hvis et borettslag med mange blokker har en vei som kun er tilatt for beboere å bruke, som er avstengt med bom, vil veien allikevel regnes som åpen for alminnelig ferdsel. Da gjelder også trafikkreglene. Veitrafikkloven gjengir ikke noen helt klar definisjon for minstekravet til boenhenheter eller hyppighet av ferdsel for at det skal regnes åpen for alminnelig ferdsel annet at den skal være tilknyttet veg.