Allmenning

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Allmenning, eller almenning, kommer fra gammelnorsk almenningr av almennr som betyr alle menn eller hele befolkningen.

Begrepet brukes på ulike måter:

  • Den vanligste betydningen er et felles areal, et område som alle, eller en bestemt gruppe, har bruksrett til. Disse rettighetene kan være beiterett, hogstrett eller lignende. Det sondres mellom statsallmenninger, bygdeallmenninger og private allmenninger. Ofte er det vilkår om at den bruksberettigede må ha en eiendom av en viss størrelse.
  • I middelalderen kunne allmenning også være en benevnelse for vei til allmenn bruk i byen eller på landet, jf. byallmenning eller landsallmenning. Fra Gamlebyen i Oslo kan nevnes middelalderens Biskopallmenning som løp mellom Oslo torg og Bjørvikshavna. Middelalderens betegnelse for landsallmenn var «takmark».
  • Allmenning kan dessuten assosieres med en forholdsvis bred, åpen gate eller plass i en by. Slike brede gater eller plasser ble anlagt for å hindre brann i å spre seg, jf. f.eks. Torgallmenningen i Bergen.

Allmenning har på engelsk betegnelsen «commons» som oftest svarer til den førstnevnte betydningen, et felles areal som som alle, eller en nærmere bestemt gruppe har adgang til å kan utnytte ressursene på. Typiske eksempler er rett til å sende dyr på beite, rett til å høste tømmer, rett til fiske. Allmenninger kom i fokus på 1960 tallet da Hardin skapte uttrykket «The tragedy of the commons», eller allmenningens tragedie. Tragedien fremkommer når én eller flere av de som bruker det felles området høster mer enn sin del av tilveksten i en fornybar ressurs. De klassiske eksempler er overfiske; én eller flere fisker mer enn sin del; eller én eller flere setter flere dyr ut på beite en det et felles beiteområde kan tåle. Ved overfiske ødelegges ressursen på sikt, og alle, også de som overfisket, er verre stilt enn de var da overfisket startet. De mekanismer som fører til «fellesskapets tragedie» er også kjent som «fangens dilemma». Den som overfisker er på engelsk kjent som the bad apple («det dårlige eplet»")

Litteratur

Eksterne lenker