Allmenngjøringsloven

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Allmenngjøringsloven trådte i kraf 1. januar 1994 og har som formål å sikre utenlandske arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har. På den måten hindres konkurransevridning til ulempe for det norske arbeidsmarkedet.

Loven etablerer Tariffnemnda for å behandle krav og fatte vedtak om allmenngjøring.

Lovens forarbeider[rediger | rediger kilde]

Hentet fra lovens forarbeider (Ot.prp.nr.26 (1992-1993)):
EØS-avtalen åpner for fri utveksling av tjenester, fri etableringsrett og et fritt arbeidsmarked innen hele EØS-området. Dette innebærer at borgere fra andre EØS-land ikke lenger trenger arbeidstillatelse for å kunne ta oppdrag i Norge. Muligheten til å sikre likeverdige lønns- og arbeidsvilkår i forbindelse med innvilgelse med arbeidstillatelse slik avtalen fra 1975 legger opp til (avtale mellom LO og NHO), bortfaller dermed i forhold til slike arbeidstakere. Det enkelte land har imidlertid anledning til å fastsette nasjonale regler om lønns - og arbeidsvilkår, forutsatt at reglene ikke virker diskriminerende i forhold til arbeidstakere og arbeidsgivere fra andre EØS-land.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]