Alders tids bruk

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Alders tids bruk (eller festnet bruk) innebærer at langvarig bruk kan gi bruksrett eller eierrett til eiendom. Regelen om alders tids bruk er å anse som sedvanerett.

I tilfeller hvor man ikke får rettigheter etter de alminnelige hevdsvilkårene, kan man likevel erverve rett ved bruk gjennom lang tid. Særlig kan dette være praktisk når bruksutøverne har vært en større personkrets.

Betydningen av reglene om alders tids bruk er blitt vesentlig mindre pga. Hevdslovens regler om langhevd, jf. Hevdsloven § 8 første ledd første punktum, som angir at man kan hevde når bruken har vedvart i minst 50 år.

Eksempel

Dersom man f.eks. i lang tid har brukt en sti over en annens eiendom, kan man erverve ferdselsrett på stien selv om eieren aldri har gitt sin tillatelse, selv om vilkårene for hevd ikke foreligger.

Rettspraksis

Dale-dommen (Rt. 1961 s. 1163) gjaldt hvorvidt eieren av en skog også var eier av grunnen. Etter en grundig gjennomgang av bevismaterialet uttalte talsmannen for en enstemmig Høyesterett (s. 1172):

"Jeg ser det da slik at det inntil 1955 har vært en samstemmig oppfatning som kan påvises bakover i hvert fall inntil 1840-årene, at grunnen innenfor det område som betegnes som Dale skog tilhører skogens eier. Med lagmannsrettens mindretall anser jeg det klart at det ikke nå kan rippes opp i etablerte rettsforhold på det grunnlag at denne mer enn 100 år gamle oppfatning er uriktig. For øvrig kan jeg, som tidligere uttalt, heller ikke finne at jeg har tilstrekkelig grunn for positivt å fastslå at oppfatningen er uriktig i sin opprinnelse, og at den forutsetning som Dalefolket bygger sin påstand på således i det hele tatt foreligger.".

Se også

Litteratur

Eksterne lenker