Aksjefond

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Et aksjefond er et verdipapirfond som investerer i aksjer.

I skatteloven er aksjefond definert som verdipapirfond med én eller flere aksjer i porteføljen, og utdeling fra fondet skattlegges, jf. Skatteloven § 10-20 (3).

I den norske fondbransjens egen klassifiseringsstandard (forvaltes av Verdipapirfondenes forening) er et aksjefond et verdipapirfond hvor minimum 80 prosent av andelseiernes kapital investeres i aksjemarkedet. Aksjefondene inndeles igjen i ulike grupper avhengig av hvilket investeringsunivers fondene skal plassere sine midler innenfor. Investeringsuniverset kan for eksempel være geografisk avgrenset (for eksempel Norge, Norden eller Europa) eller avgrenset på bransje (for eksempel helse, finans eller teknologi).

Inndelingen er ment å gjøre det enklere å vurdere reellt sammenlignbare fond opp mot hverandre. Inndelingen i fondsgrupper administreres av Verdipapirfondenes forening i henhold til vedtatt bransjestandard for informasjon og klassifisering.

Antall fondsgrupper kan - og vil - variere over tid. Her er noen eksempler:

  • Norske fond: Fond som normalt skal plassere minst 80% av forvaltningskapitalen i det norske aksjemarkedet.
  • Nordiske fond: Fond som normalt skal plassere minst 80% av forvaltningskapitalen i det nordiske aksjemarkedet.
  • Europeiske fond: Fond som normalt skal plassere minst 80% av forvaltningskapitalen i det europeiske aksjemarkedet (EU- og EFTA-landene).
  • Globale fond: Fond som normalt skal plassere minst 80% av forvaltningskapitalen i det globale aksjemarkedet, som minimum omfatter Europa, USA og Japan.

Risiko og avkastning i aksjefond

På lang sikt kan du forvente høyere avkastning på en plassering i aksjefond enn i andre typer verdipapirfond. Samtidig kan du også forvente at aksjefond vil innebære høyest risiko i den forstand at du kan tape en vesentlig del av sparekapitalen.

En studie av professorene Dimson, March og Staunton The Worldwide Equity Premium: A Smaller Puzzle konkluderer på bakgrunn av et omfattende datamateriale med at forventet gjennomsnittlig årsavkastning i det globale aksjemarkedet ligger 3-4 prosentpoeng over risikofri rente.

Over tid har det altså vist seg at aksjekursene stiger mer enn de faller, men på kort sikt kan verdisvingningene være svært kraftige. Det betyr at sparepenger vi trenger disponible på kort varsel normalt ikke bør være eksponert mot aksjemarkedet.

Aksjefond er utsatt for ulike typer risiko:

  • Markedsrisiko
  • Bransjerisiko
  • Selskapsrisiko
  • Likviditetsrisiko
  • Forvalterrisiko
  • Valutarisiko

Eksterne lenker