Aksjeeierbok

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Aksjeeierbok er en oversikt over hvem som er aksjeeiere i et aksjeselskap.

Alle aksjeselskaper skal ha en aksjeeierbok. Den er avgjørende for hvem som er aksjonærer og hvilke rettigheter de har i selskapet.

Reglene for Aksjeeierboken går frem av Aksjeloven §§ 4-5 til 4-11.

I aksjeeierboken skal alle aksjeeierne innføres alfabetisk med angivelse av navn, fødselsdato/organisasjonsnummer og adresse. For hver aksjeeier skal det også angis hvor mange aksjer aksjeeieren eier og nummeret på aksjene. Er det flere aksjeklasser i selskapet, skal det stå hvilken klasse aksjene tilhører.

Når en aksje har skiftet eier, skal den nye eieren varsle selskapet (og dokumentere kjøpet). Selskapet fører den nye eieren inn i aksjeeierboken. Innføringen skal dateres. Den nye aksjeeieren skal ha melding fra selskapet om at han er innført i aksjeeierboken og hva som er notert.

Det er ingen krav til hvordan aksjeeierboken skal se ut, bare den føres på en sikker måte. Dere kan for eksempel ha et løsblad- eller kortsystem, men aksjeeierboken kan like gjerne være elektronisk, som en tabell i tekstbehandler eller regneark. Det må være mulig å gå tilbake i oppføringene og se aksjefordelingen på et hvilket som helst tidspunkt.

Aksjeeierboken er offentlig - slik at alle har rett til å se den. Dette begrunnes med at eierforholdene skal være synlige for andre aksjonærer, kreditorer, allmennhet og presse. Det er straffbart å nekte utenforstående innsyn i aksjeeierboken. Detaljer om innsynsregler er regulert i en forskrift fra 1976.

Se også

Eksterne lenker