Agder lagmannsrett

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Agder lagmannsrett er en av seks lagmannsretter i Norge og tar stilling til anker over rettsavgjørelser i sivile saker og straffesaker.

Agder lagmannsrett har sitt sete i Skien, og alle ansatte har sin faste arbeidsplass i tinghuset der. De fleste ankeforhandlingene blir holdt i lagmannsrettens rettssaler i tinghusene i Skien, Tønsberg, Arendal og Kristiansand. Domstolen har to rettssaler i Skien, to i Tønsberg, en i Arendal og to i Kristiansand. I noen tilfeller settes rett også andre steder i lagdømmet.

Agder lagmannsrett er ankedomstol i vanlige sivile saker, jordskiftesaker og straffesaker, og domstolen er førsteinstans ved overprøving av saker som er behandlet i Trygderetten. Lagmannsretten behandler også overskjønn.

For nærmere informasjon om hvordan saksbehandlingen foregår, se vår artikkel Lagmannsrett.

Historisk

Agder lagmannsrett etablerte seg i 1936 i en toetasjers murvilla i Skien sentrum, med kontorer i første etasje, bolig for lagmannen i andre etasje og rettssal i rådhuset.

Ordningen var ment å være midlertidig, men midlertidigheten varte helt til 1991. Da fikk retten sine nåværende rettslokaler i tinghuset.

Lagmannsretten var ved starten bemannet med 1 lagmann, 3 lagdommere, 1 rettsskriver og øvrige kontoransatte. Med økende saksmengde har antallet ansatte økt og i en periode hadde retten sine kontorer på tre forskjellige steder i Skien sentrum.

Se også

Eksterne lenker