Advokat med møterett for Høyesterett

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Advokat med møterett for Høyesterett er en tittel brukt av/på advokater som har lov til å føre saker for Høyesterett.

Denne ordningen finnes for å forsikre Høyesterett om at prosessfullmektigene er kompetente, siden Høyesterett behandler prinsipielt viktige saker, hvor avgjørelsene vil kunne få betydning langt utover den konkrete saken.

For å få tillatelse til å være advokat ved Høyesterett må søkeren godtgjøre: Se domstolloven § 221:

De som ikke har slik møterett, kan etter særskilt søknad likevel få tillatelse til å møte som prosessfullmektig for Høyesterett.

De som har fått slik møterett, benevner ofte seg selv som «advokat med møterett for høyesterett», eller «advokat (H)».

Høyesterettsadvokat

Høyesterettsadvokat (forkortet h.r.advokat) var fram til 1978 tittelen til en advokat som hadde møterett for Høyesterett.

Tittelen opphørte ved lovendring i 1978, og ble forandret til tittelen «advokat med møterett for Høyesterett». Forandringen av tittelen var noe omstridt, dog fikk de som allerede hadde fått tittelen, beholde den.

Tittelen brukes også i Danmark.

Eksterne lenker