Adferd

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Adferd eller atferd viser til et menneske eller dyrs bevegelsesmønstre og oppførsel.

Det skilles gjerne mellom operant adferd og respondent adferd. Skillet gjøres med utgangspunkt i hvilket forhold adferden har til de miljøbetingelsene som er "årsak" til adferden. Respondent adferd er adferd som utløses (eliciteres) av forutgående stimuli. Eksempler her er slike responser som pupillekontraksjon ved brå lysstimulering av øyet, at du får gåsehud når du hører vakker musikk, at du får hjerteklapp av å se den du er forelsket i, eller at det skilles ut spytt når du kjenner lukten av mat og det er lenge siden du spiste.
Operant adferd er adferd som er under kontroll av de konsekvensene den har - når den forekommer, henger det sammen med hva som pleier å skje efter adferden. Snakking, bilkjøring, røyking, spising og ulike responser i forbindelse med personlig hygiene er eksempler på operant adferd. Operant adferd forekommer ofte i mer eller mindre automatiserte kjeder.

Dersom det er omtrent de samme foranledninger for adferden hver gang den forekommer, sier vi at den er under stimuluskontroll. Dette begrepet brukes både om respondent og operant adferd.

For å forklare adferd vil det være nødvendig å vise til tre faktorer: biologiske forutsetninger, læringshistorie (inkludert etablerende operasjoner) og aktuelle forsterkningsbetingelser. Adferd oppfattes som en funksjon av miljøbetingelsene som omgir den, og antagelsen er at dersom betingelsene endres vil adferden endres. (Dette er grundig dokumentert. Her er tips til videre lesning. Adferdsanalysen omfatter redegjørelser for alle menneskelige adferdsformer.) Det er lovmessighetene i relasjonene mellom miljøbetingelser og adferd som er av interesse. Kunnskapen om disse lovmessighetene er formulert i begrepsapparatet innenfor eksperimentell og anvendt adferdsanalyse.

Å forklare adferd med henvisning til en intensjon eller hensikt er ikke adferdsanalytisk språkbruk. En slik forklaring gjør at vi må spørre om hvor intensjonen kom fra, og da er vi like langt. Intensjonale forklaringer av adferd - med henvisning til fremtidige hendelser som "årsak" - erstattes av forklaringer som viser til biologi, læringshistorie og forsterkningsbetingelser.

Se også