Samfunnsøkonomi

Fra Jusleksikon.no
(Omdirigert fra Økonomi)
Hopp til navigering Hopp til søk

Samfunnsøkonomi (også kjent som sosialøkonomi, statsøkonomi, nasjonaløkonomi eller bare økonomi) omhandler hvordan samfunnet bruker sine ressurser, både arbeidskraft, naturressurser, produksjonsutstyr og teknologisk kunnskap. Det er begrenset tilgang på slike ressurser, og samfunnsøkonomi er vitenskapen om samfunnets bruk av disse knappe ressursene.

Samfunnsøkonomi deles gjerne inn i mikroøkonomi og makroøkonomi. I tillegg består samfunnsøkonomi av spesialiserte fagfelt som har sine utspring i mikro- og/eller makroøkonomi, blant annet internasjonal økonomi, finansiell økonomi, offentlig økonomi, helseøkonomi og miljøøkonomi.

Mikroøkonomi

Mikroøkonomisk teori er studiet av de mindre bestanddelene i økonomien. Mikroøkonomien studerer det enkelte individ, den enkelte husholdning og den enkelte bedrift, og forklarer de økonomiske prinsipper som styrer disse individuelle aktørenes handlinger. Sentrale problemstillinger i mikroøkonomi er:

  • Hva bestemmer husholdningenes etterspørsel etter varer og tjenester?
  • Hva bestemmer bedriftenes tilbud av varer og tjenester?
  • Hvordan fungerer markedene og hva bestemmer prisene?

Makroøkonomi

Makroøkonomisk teori er studiet av sammenhengen mellom aggregerte økonomiske størrelser, som for eksempel produksjon, konsum, investeringer, sparing, sysselsetting, inflasjon og konjunkturer. Skillet mellom mikro- og makroøkonomi er flytende, siden moderne makroøkonomi ofte har et mikroøkonomisk fundament.

Se også

Eksterne lenker