Økokrim

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Økokrim (Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet) ble opprettet i 1989. Økokrim skal være den ledende organisasjonen for etterforskning og påtale for bekjempelse av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Organisasjonen skal arbeide for best mulig allmennprevensjon gjennom behandling av straffesaker og finansiell etterretning.

Økokrim er et politiorgan med påtalemyndighet, noe som gjør at organet både er underlagt Riksadvokaten og Politidirektoratet. I tillegg skal Økokrim samarbeide med andre nasjonale og internasjonale myndigheter, og ha en rådgivende funksjon for sentrale myndigheter.

Økokrims oppgaver er å

 • avdekke, etterforske, påtale og føre egne saker for retten
 • bistå nasjonale og utenlandske politi- og påtalemyndigheter
 • heve politiets og påtalemyndighetens kompetanse og drive opplysningsvirksomhet
 • drive kriminaletterretning, særlig motta og analysere rapporter om mistenkelige transakjsoner
 • være rådgivende organ for sentrale myndigheter
 • delta i internasjonalt samarbeid

Organisasjon

Økokrim er organisert i tverrfaglige enheter satt sammen av etterforskere med politibakgrunn eller økonomisk, datateknisk eller annen relevant fagbakgrunn. De fleste enhetene ledes av jurister (førstestatsadvokater).

 • Bedrageriteamet
 • Bistandsteamet
 • Hvitvaskingsteamet
 • EFE (Enheten for Finansiell Etterretning)
 • Konkursteamet
 • Korrupsjonsteamet
 • Miljøteamet
 • Skatte- og avgiftsteamet
 • Skatte- og konkurranseteamet
 • Subsidieteamet
 • Utbytteteamet
 • Verdipapirteamet

Historie

Økokrim kan føres tilbake til en gruppe for økonomisk etterforskning opprettet ved Kripos i 1977. I 1978 fikk den navnet Avdeling for økonomisk etterforskning. Avdelingen utviklet spesialkompetanse innen etterforskning av økonomisk kriminalitet og fikk ansvaret for å bistå politidistriktene i økonomiske saker. I 1989 ble så denne avdelingen skilt ut fra Kripos og etablert som et eget politiorgan med påtalemyndighet under navnet Økokrim.

Eksterne lenker