Ærekrenkelse

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Ærekrenkelse innebærer å krenke en persons æresfølelse eller opptre på en måte som er til skade for en persons gode navn og rykte eller utsette vedkommende for hat, ringeakt eller tap av tillit vedkommende har behov for i sin stilling eller næring.

Ærekrenkelser er rettsstridige etter Skadeserstatningsloven § 3-6a, EMK art. 8 og Grunnloven § 2 og personer som utsettes for ærekrenkelser kan gå til sak og kreve erstatning og oppreisning. Krenkelser av privatlivets fred skal som hovedregel avbøtes ved erstatningssøksmål, men kan i visse tilfeller også straffes, jf. Straffeloven 2005 § 267, og diskriminerende og hatefulle ytringer er straffbart etter Straffeloven 2005 § 185.

Det sentrale i vurderingen av om det har blitt gjort en erstatningsbetingende æreskrenkelse er å gjøre en avveiing mot ytringsfriheten.

Reglene om ærekrenkelser og privatlivets fred er de samme på internett som i samfunnet for øvrig.

Se også

Eksterne lenker