Åsetesrett

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Åsetesrett er en fortrinnsrett til å få overta odelseiendom eller eiendom som det kan hevdes odel på, til spesielt gunstige vilkår.

Det er bare livsarvingene (etterkommerne) etter avdøde som har åsetesrett etter Odelsloven, jf. Odelslova § 51. Den som overtar eiendommen i henhold til åsetesrett har krav på åsetestakst, ofte omtalt som «billig takst» og denne settes vanligvis til 75 % av odelstaksten, jf. Odelslova § 56.

Med livsarving menes den nærmest ættede person til eieren i rett nedadstigende linje (barn, barnebarn), jf. Odelslova § 12.

Bakgrunnen for åsetesretten er å bidra til at etterkommende generasjoner skal kunne overta gårdsbruk til en pris som gjør det mulig å drive gården regningssvarende. Mens en odelstakst på en eiendom skal gjenspeile omsetningsverdien på eiendommen ved fritt salg, skal en åsetestakst ta hensyn til at eiendommen skal drives regningssvarende og utelukkende som et gårdsbruk.

Åsetesretten er også befestet i Grunnloven § 117, som sier: «Odels- og åsetesretten må ikke oppheves.». En oppheving av åsetesretten krever ifølge Grunnloven 2/3 flertall i Stortinget for å bli vedtatt.

Se også

Eksterne lenker