Lønnsnemndloven

Lov om lønnsnemnd i arbeidstvister (også kjent som Lønnsnemndloven) av 2012 erstattet den tidligere Lønnsnemdloven av 1952. Loven regulerer muligheten for å ta arbeidskonflikter som ikke har blitt løst ved mekling videre til behandling i Rikslønnsnemnda.

Saksbehandlingen blir gjort iht. reglene i Arbeidstvistloven kapittel 4 og 5. En avgjørelse fra Rikslønnsnemnda treffes ved simpelt flertall og har samme virkning som en tariffavtale.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger