Forside

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 302 sider
 

Gå til ord som begynner på:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Aktuelt

Nå kan NAV-dømte få også de sivile kravene gjenåpnet
En lovendring fra 2007 kan ved et uhell ha komplisert de NAV-dømtes mulighet til å få gjenåpning av erstatningsdommene i NAV-komplekset.
17.06.2022 04:04
Hålogaland lagmannsrett støtter riksadvokatens syn i tvangsmiddeldiskusjonen
Den strandede rusreformen har utløst en debatt om hva som er forholdsmessig tvangsmiddelbruk i små narkotikasaker. I en helt fersk dom er lagmannsretten ikke i tvil.
16.06.2022 10:11
Dommer ble angrepet av tiltalt i straffesak
En dommer i tingretten i Trondheim ble angrepet av en tiltalt i en straffesak. Gjerningspersonen ble raskt tatt hånd om av de til stede i retten.
16.06.2022 08:24
Latvisk rederi tapte – Borgarting ga staten medhold i prinsippsaken om Svalbard-ressurser
Det gir lave odds å vedde på at saken Borgarting lagmannsrett avgjorde onsdag blir neste plenumssak i Høyesterett.
16.06.2022 04:05
Styret i Tilsynsrådet vil ta bevillingen fra Per Danielsen
Styret i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet mener far og sønn Danielsen ikke bare skal miste bevillingen, men også forbys å yte rettshjelp etter domstolloven paragraf 218.
15.06.2022 11:27

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.
Velkommen til Jusleksikon.no
- Et oppslagsverk for juridiske ord og uttrykk
For øyeblikket inneholder leksikonet 2 302 sider
 

Gå til ord som begynner på:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

 

Aktuelt

Nå kan NAV-dømte få også de sivile kravene gjenåpnet
En lovendring fra 2007 kan ved et uhell ha komplisert de NAV-dømtes mulighet til å få gjenåpning av erstatningsdommene i NAV-komplekset.
17.06.2022 04:04
Hålogaland lagmannsrett støtter riksadvokatens syn i tvangsmiddeldiskusjonen
Den strandede rusreformen har utløst en debatt om hva som er forholdsmessig tvangsmiddelbruk i små narkotikasaker. I en helt fersk dom er lagmannsretten ikke i tvil.
16.06.2022 10:11
Dommer ble angrepet av tiltalt i straffesak
En dommer i tingretten i Trondheim ble angrepet av en tiltalt i en straffesak. Gjerningspersonen ble raskt tatt hånd om av de til stede i retten.
16.06.2022 08:24
Latvisk rederi tapte – Borgarting ga staten medhold i prinsippsaken om Svalbard-ressurser
Det gir lave odds å vedde på at saken Borgarting lagmannsrett avgjorde onsdag blir neste plenumssak i Høyesterett.
16.06.2022 04:05
Styret i Tilsynsrådet vil ta bevillingen fra Per Danielsen
Styret i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet mener far og sønn Danielsen ikke bare skal miste bevillingen, men også forbys å yte rettshjelp etter domstolloven paragraf 218.
15.06.2022 11:27

Nyhetene er hentet med RSS fra Rett24.no

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte.

Nye rettsavgjørelser

LB-2022-36675
Lagmannsretten kom i likhet med tingretten til at Kriminalomsorgsdirektoratets vedtak om avslag på begjæring om videre straffavbrudd ikke var ugyldig, jf. straffegjennomføringsloven § 35. Domfelte ha…
TSRO-2019-112151-2
Saken gjelder erstatningskrav mot en kommune for skader som følge av mobbing og unnlatt ivaretakelse av en elevs psykososiale miljø på barne- og ungdomsskolen. (Sammendrag ved Lovdata.)Stikkord: Erst…
TOSLO-2019-111817
Mann ble i tilleggsdom dømt til ubetinget fengsel i fem år og fire måneder for voldtekt og frihetsberøvelse gjennom utøvelse av vold og trusler. Fornærmede ble tilkjent oppreisningserstatning på 175&…

Nye lover og forskrifter

Forskrift om endring i politivedtekt, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag
Forskrift om endring i politivedtekt, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag
Forskrift om endring i friluftsforskrift for Lofoten, Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan kommuner, Nordland
Forskrift om endring i friluftsforskrift for Lofoten, Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan kommuner, Nordland
Forskrift om minsteareal for forvaltning av hjortevilt, Dovre kommune, Innlandet
Forskrift om minsteareal for forvaltning av hjortevilt, Dovre kommune, Innlandet