Forside

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk


Jusleksikon Online

Søk etter juridiske ord og uttrykk

Alle kategorierForkortelserNorske loverLatinske ord og uttrykk

Gå til ord som begynner på:

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U -V - W - X - Y - Z - Æ -Ø - Å

 

Aktuelt

Skal du på ski i vinterferien?
Svært mange av ønsker å gå på ski i vinterferien. For noen er det alpinanleggene som frister mest, og disse anleggene inneholder ofte skitau, skitrekk, skiheiser og i enkelte anlegg gondolbaner.
22.02.2017 13:03
Lovdata Flaggsaker gir deg oversikt over rettsutviklingen
Lovdata Flaggsaker gir deg tilgang til elektroniske hefter med rettskraftige, utvalgte rettsavgjørelser fra lagmannsrettene og tingrettene. Heftene er tilpasset lesing på PC, nettbrett og mobil....
21.02.2017 11:36
Statsråd 17. februar 2017
I statsråd 17. februar 2017 ble ny forbrukerklagelov sanksjonert og det ble fastsatt forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
<br />...
17.02.2017 14:07
Norge må opprette nasjonalt hesteregister
I kjølvannet av hestekjøttskandalen har EU endret reglene for identifisering av hester.&nbsp;
16.02.2017 08:23
Høyesterett – vrakfjerning og økonomisk oppgjør
Høyesterett avsa 9. februar 2017 dom i sak om opprydding etter et skipshavari, og domstolenes prøving av forvaltningsvedtak.&nbsp;
15.02.2017 13:49

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet. Målet er å lage en åpen og fritt tilgjengelig wiki, med gode og forståelige definisjoner på juridiske ord og uttrykk. Vi startet i 2011 og pr. 22. februar 2017 har vi arbeidet med 2 135 artikler.
caption

Nye rettsavgjørelser

LB-2017-25615
Full tekst til avgjørelsen er ikke tilgjengelig på disse InternettsiderStikkord: Familierett. Tvangsfullbyrdelse. Ulovlig tilbakeholdelse. Alvorlig risiko. Barnebortføringsloven § 11, § 12 bok...
LB-2017-12051
Universitets- og høgskoleloven § 4-11 gir studenter som er vedtatt utestengt fra lærestedet rett til å få vedtaket prøvet ved domstolene. Statens krav om avvisning ble tatt til følge av lagm...
LB-2016-176838
Særskilt anke over sakskostnadsavgjørelse. Lagmannsretten var i motsetning til tingretten av den oppfatning at de faktiske vilkårene for å anvende unntaksregelen i tvisteloven § 20-2 tredje le...

Nye lover og forskrifter

Forskrift om endring i forskrift om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften) mfl.
Forskrift om endring i forskrift om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften) mfl.
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av visse næringsmidler fra tredjestater på grunn av mikrobiologisk forurensning
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av visse næringsmidler fra tredjestater på grunn av mikrobiologisk forurensning
Forskrift om endring i forskrift om førerkort m.m. (førerkortforskriften)
Forskrift om endring i forskrift om førerkort m.m. (førerkortforskriften)