Forside

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk


Jusleksikon Online

Søk etter juridiske ord og uttrykk

Alle kategorierForkortelserNorske loverLatinske ord og uttrykk

Gå til ord som begynner på:

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U -V - W - X - Y - Z - Æ -Ø - Å

 

Aktuelt

Skal du på ski i vinterferien?
Svært mange ønsker å gå på ski i vinterferien. For noen er det alpinanleggene som frister mest, og disse anleggene inneholder ofte skitau, skitrekk, skiheiser og i enkelte anlegg gondolbaner.
22.02.2017 13:03
Lovdata Flaggsaker gir deg oversikt over rettsutviklingen
Lovdata Flaggsaker gir deg tilgang til elektroniske hefter med rettskraftige, utvalgte rettsavgjørelser fra lagmannsrettene og tingrettene. Heftene er tilpasset lesing på PC, nettbrett og mobil....
21.02.2017 11:36
Statsråd 17. februar 2017
I statsråd 17. februar 2017 ble ny forbrukerklagelov sanksjonert og det ble fastsatt forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
<br />...
17.02.2017 14:07
Norge må opprette nasjonalt hesteregister
I kjølvannet av hestekjøttskandalen har EU endret reglene for identifisering av hester.&nbsp;
16.02.2017 08:23
Høyesterett – vrakfjerning og økonomisk oppgjør
Høyesterett avsa 9. februar 2017 dom i sak om opprydding etter et skipshavari, og domstolenes prøving av forvaltningsvedtak.&nbsp;
15.02.2017 13:49

Om Jusleksikon.no

Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet. Målet er å lage en åpen og fritt tilgjengelig wiki, med gode og forståelige definisjoner på juridiske ord og uttrykk. Vi startet i 2011 og pr. 25. februar 2017 har vi arbeidet med 2 139 artikler.
caption

Nye rettsavgjørelser

LG-2017-7846
I sak vedrørende gyldigheten av en skifteavtale kom lagmannsretten i likhet med tingretten til at ekteskapsloven § 65 annet ledd var å anse som en søksmålsfrist, ikke en materiell foreldelsesf...
LG-2016-139495
Krav om fast ansettelse. Den ankende part hadde vært ansatt i midlertidige stillinger som morsmålslærer siden 2003, men oppfylte ikke kompetansekravene i opplæringsloven. Krav om fast ansettels...
LG-2016-95503
Lagmannsretten fant at Trygderettens kjennelse om å nekte gjenopptak i sak om tilleggspensjon som ung ufør var ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil. Trygderetten skulle ha benyttet seg av sin...

Nye lover og forskrifter

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26° Ø mv. i 2017
Forskrift om endring i forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26° Ø mv. i 2017
Forskrift om endring i forskrift om hvilke levende dyr og animalske produkter mv. som det skal gjennomføres veterinær grensekontroll av
Forskrift om endring i forskrift om hvilke levende dyr og animalske produkter mv. som det skal gjennomføres veterinær grensekontroll av
Forskrift om endring i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv.
Forskrift om endring i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv.